ZAWM

Vormingscentrum voor de middenstand

Ons vormingscentrum voor de middenstand van Eupen (ZAWM) werd in 1963 opgericht door de ambachtelijke verenigingen alsook door professionele en interprofessionele vennootschappen.

Wij organiseren de opleidingen voor jongeren die alternerend leren voor meer dan 40 beroepen alsook opleidingen voor de vervolmaking van professionelen van verschillende sectoren. De leertijd en de ondernemersopleiding vormen de basis van ons professioneel opleidingsaanbod. Vervolmaking van hoge kwaliteit en aangepast aan de vraag van de ondernemingen van de diverse sectoren is de hoeksteen geworden van ons centrum. Wij nemen ook deel aan vele partnerschappen en Europese projecten.

Om hun praktische opleiding in de onderneming te kunnen aanvullen bezoeken dagelijks ongeveer 600 leerjongeren en 200 kandidaat ondernemers ons centrum voor het volgen van algemene vakken, theoretisch branchegerichte vakken en een aangepaste praktijksimulatie.

Honderden deelnemers volgen jaarlijks seminaries of vervolmakingopleidingen in ons centrum. Dit aanbod wordt gerealiseerd in samenwerking met verschillende ambachtelijke federaties, sectoren, professionele vennootschappen, ondernemingen of instituten.

De trainers van ons centrum zijn vakspecialisten.De meeste onder hen leiden zelf een onderneming of zijn gekwalificeerde medewerkers van een onderneming uit de sector.Via professionele opleidingen, geven zij aan jongeren (leertijd) en volwassenen (kandidaat ondernemers) niet alleen de theoretische basis van hun vak maar ook hun ervaring. Zij zijn op de hoogte van de technische evoluties en tendensen in hun sector. Meer dan 140 trainers dragen– naast hun soms al zwaar belaste professionele taken – bij tot deze overdracht van Know how om op deze manier de opvolging en de vervolmaking van professionelen van de lokale KMO’s te garanderen.

Het pedagogische concept dat aan de basis ligt van de onderwijsprogramma's die door het vormingsinstituut van de middenstand in de Duitstalige Gemeenschap ontwikkeld worden en dat in ons centrum van toepassing is, is gebaseerd op de vakbekwaamheid die de ondernemingen van de sector beogen. Teneinde de know-how samen te voegen met de vereiste theoretische kennis voor de praktische uitoefening van een beroep werd voor het concept van de werkplaatsklas gekozen.De theoretische cursussen worden onderwezen in werkplaatsklassen die uitgerust zijn met machines, motoren en met professionele apparatuur teneinde de trainer toe te laten om gemakkelijk en regelmatig over te stappen naar de concrete demonstratie en de gesimuleerde praktijk. In dit didactische milieu, is de stap van de zuivere theorie naar de praktijk, van de verklaring naar het experiment mogelijk zonder moeilijkheden. Zeer vaak, volgen de deelnemers van de beroepsopleiding automobiel in hetzelfde uur een nieuwe les, nemen ze deel aan een demonstratie van een bepaald onderwerp en kunnen ze dit vervolgens op een reëel voertuig uitoefenen.

Deze pedagogie die men in het Duits „handlungsorientiert“ noemt, die derhalve gericht is naar de praktische know-how en van toepassing in de opleidingen automobiel, wordt steeds meer diegene van de trainers in andere beroepen. Het constructieproject van een nieuw opleidingscentrum vlakbij een school met technisch onderwijs voorziet vanaf zijn implementatie en op architecturale wijze in dit concept van werkplaatsklassen.

Momenteel bevindt zich ons centrum zich in de erkenningfase EFQM (European Foundation for Quality Management).

Bovendien hebben verschillende ministeries (energie, vervoer, gezondheid…) en sectoren ons centrum aanvaard voor de organisatie van erkende opleidingen of modules.

Afdeling automobiel van het ZAWM